Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Oddiel: znalci
Časť: fyzické osoby

 

Evidenčné číslo: 913420
Meno, priezvisko,akad. titul: Ing. Jozef Šóoš
Deň zápisu: 20.1.1994
Odbory a odvetvia: Odbor: 370000 – Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností